natuurpunt-borgloon-slideshow_0002_mei 2013 019.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0003_bolleberg (3).jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0000_IMG_6862.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0001_mei 2013 016.jpg

 

 

 

  

 

 

artikel st-annapoel 5 640x480

 

Natuurgebied Sint-Annavallei

 Doelstellingen

Enerzijds is er de hoge bedding van lijn 23. Dit fruitspoor werd in 1879 geopend om hoogstamfruit naar de naburige steden te transporteren. Na de tweede wereldoorlog, met de opkomst van het vrachtvervoer, werd de lijn gesloten en dertig jaar later volledig ontmanteld. Anderzijds zie je van hieruit een lappendeken van wilgenstruwelen, rietveldjes en dottergraslanden. Het gebied ligt qua reliëf in het heuvelland van vochtig Haspengouw. De vallei van de Sint-Annabeek is zacht glooiend en een paar honderd meter breed. De droge beboste bedding herbergt das, ree, eekhoorn en eikelmuis.

 

 Beheer

Op de oude spoorweg wordt het hakhoutbeheer nagestreefd in functie van de hazelworm en van het foerageergebied voor de das. De avifaunistische waarde van het gebied wordt verhoogd door het broeden in of in de omgeving van de spoorwegzaten van sperwer, buizerd, boomvalk, toren­valk, zomertortel, kleine bonte specht, nachtegaal, tjiftjaf, braamsluiper, grauwe vliegenvanger en wielewaal.

Langs de Sint-Annabeek komen de natteruigtesoorten tot hun recht en worden bepaalde open percelen regelmatig gemaaid om een dottergrasland te ontwikkelen .Het intensief maaibeheer zorgt voor de nodige verschraling en het tegengaan van de steeds opduikende verruiging. Het gevoerde maairegime is sterk afhankelijk van de vegetatieontwikkelingen en kan variëren van enkele malen per jaar gedurende meerdere jaren tot een éénmalige maaibeurt per jaar. In de ruigten wordt hakhoutbeheer toegepast.

 

Info: Conservator Nico Dieu, tel:012746253

 

Uitbreiding Natuurgebied in de Ruilverkaveling Jesseren.

Voorjaar 2016

In Boeshoven werd een poel gegraven en werd begroeiing en achtergelaten afval verwijderd.

FOTO'S van conservator Nico Dieu.

 

 

 

copyright - 2014