natuurpunt-borgloon-slideshow_0003_bolleberg (3).jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0000_IMG_6862.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0002_mei 2013 019.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0001_mei 2013 016.jpg

 

 

 

Natuurgebied Groot-Loon 

Doelstellingen  

In het natuurgebied Groot-Loon wordt er gestreefd naar een succesvolle voortplanting van de vroedmeesterpad. De vroedmeesterpad komt hier nog voor aan de kerk van Groot-Loon en in enkele drinkbakken en poelen in de omgeving van de kerk.

De uitgelezen habitat voor juveniele en adulte vroedmeesterpadden wordt gevormd door helder zeer arm water, dat zonbeschenen tot halfbeschaduwd is. Dit water is niet onderhevig aan eutrofiëring. 

De aanwezige drinkbakken en poelen vormen momenteel gunstige voortplantingsomstandigheden voor deze soort. Deze aparte bakken staan niet onder invloed van de eventuele eutrofe situatie van de omgevende weilanden.Ook de aanwezige poelen in het gebied werden optimaal ingericht ten behoeve van de vroedmeesterpad door de poelen van een optimale diepte te voorzien en een zuidelijk georiënteerde oever.In de nabijheid van de poelen of drinkbakken werden hopen van steen gelegd voor het creëren van kunstmatige vochtige plaatsen zodat de eitjes op de rug van het mannetje niet uitdrogen.De hoogstamboomgaarden vormen het foerageergebied van de das en de eikelmuis.  

Beheer

Om deze percelen te verschralen wordt het hooiweidebeheer afgewisseld met latere begrazing door koeien in samenwerking met de lokale landbouwers.In dit hoogstamgebied wordt aan fruitverwerking gedaan door de verschillende appelsoorten te verwerken tot fruitsap en /of tot cider. 

 

Info :

Conservator: Bert Geys 

0478/619583

 

 

 

 

copyright - 2014