NATUURGEBIED KUTTEKOVEN 

 

DSC 0006-001 Kuttekoven Jean Vw 320x200   Kuttekoven 2010 website 320x200

 

 

Hier baant zich het oude fruitspoor een weg door het gebied dat bestaat uit hoogstamboomgaarden op de hellingen en natte hooilanden in de bron-en kwelzones. Het vochtige gedeelte is kalkrijk en zorgt voor de aanwezigheid van maretak, knolsteenbreek, tongvaren, grote ratelaar, kattedoorn en gulden sleutelbloem. Ook de hazelworm en klimopbij kan je hier ontdekken. Het begrazingsbeheer gebeurt door schotse hybridianschapen en Jerseyrunderen.

Op de oude spoorwegzate wordt een houthakbeheer nagestreefd en op bepaalde plaatsen wordt het beheer in functie van de aanwezige hazelworm aangepast .

In de hoogstamboomgaard komt er een kleine zone met een struweel van allerlei aard voor. Deze zone was oorspronkelijk intensief cultuurland, maar nu kan een soort als de éénstijlige meidoorn zich ontwikkelen.

Dit type struweel komt ook voor op de spoorwegzate maar dan in de vorm van bosontwikkeling.In de kwelzones worden natte vegetaties dotterbloemen , scherpe boterbloem,en pitrus aangetroffen.

 

Info : Conservator Jean Van Winkel; tel:0478-918286